EKTE KJÆRLIGHET PÅ GULSKOGEN


I 2017 tok Strømsgodset idrettsforening initiativet til et samarbeid med skolene Rødskog og Gulskogen, med intensjon om å bidra til å skape flere positive aktiviteter og inkludering av alle barna og ungdommene som tilhører bydelen vår. 

Vi ønsker å skape et varmere samfunn! 

For å skape denne positive aktiviteten, har vi utdannet flotte ungdommer til aktivitetesledere. Hver dag er de ute i felten sammen med vår samfunnsutvikler Kim Jeppe og bidrar med positive opplevelser for andre barn og unge. Vi har enormt god støtte fra FAU ved begge skoler, og ikke minst vil vi rette en stor takk til Drammen Idrettsråd for uvurderlig hjelp og støtte, både i oppstart og gjennom sin innsats for å skape en bærekraftig modell for den videre satsingen. 

Det er rørende å se hvordan engasjementet stadig vokser fra flere hold. Vi ser at ved å bygge stein på stein, klarer vi å skape varierte aktiviteter som treffer bredt. Og når vi ser alle de glade ansiktene i flerbrukshallen på Gulskogen hver dag etter skolen, vet vi at vi har gjort noe riktig! Da ser vi hvor lite som skal til for å gjøre hverdagen litt bedre for mange. 

Dette er ekte kjærlighet på Gulskogen!  


Kim Jeppe W Karlsen - Samfunnsutvikler

Ingvild Juvkam Dyve - Prosjektleder

Våre aktører og samarbeidspartnere

Takk til Gulskogen Senter, Drammen Idrettsråd, Drammen Kommune, Gulskogen Skole, Rødskog Skole og MOT som gjør det mulig for oss å gjennomføre initiativet Ekte Kjærlighet På Gulskogen!